Dierenarts

TOON MOORS

Dr Toon Moors

Ophemmerstraat 15

3770 Vlijtingen

0032(0)12451871

0032(0)475670619

toon.moors@telenet.bevrije spreekuren

  maandag 9h30-10h30 18h-19h
  dinsdag 9h30-10h30 18h-19h
  woensdag 9h30-10h30  
  donderdag 9h30-10h30 18h-19h
  vrijdag 9h30-10h30  
  zaterdag op afspraak  Chirurgie:

De meeste operaties vergen enkel een dagopname. Voormiddag worden de dieren gebracht en op het einde van de middag kunnen ze terug opgehaald worden. Sommige dieren moeten intensiever verzorgd worden en verblijven dan meerdere dagen op de praktijk.
De operatiekamer is volledig uitgerust met o.a. gas-anesthesie, monitoring, electro-bistouri. Volgende ingrepen worden bijvoorbeeld uitgevoerd: sterilisatie, castratie, wondbehandeling, traumachirurgie, tumorverwijdering, blaas- en urinewegchirurgie, neus– en keelchirurgie, ooglidcorrectie, cherry-eye, tandproblemen,  knie-operaties en fraktuurbehandeling.

Radiologie:

de praktijk is uitgerust met een digitaal röntgentoestel wat een opmerkelijk betere beeldkwaliteit geeft dan bij klassieke radiologie. Het is nu mogelijk om sneller en efficiënter röntgenfoto’s te verkrijgen en te beoordelen. Er worden meerdere opnames gemaakt om de kans op röntgenartefacten te verminderen.De foto’s zijn zeer gedetailleerd en makkelijk te bewerken. Vergroten of verkleinen van het beeld, wisselende grijswaarden voor het beoordelen van minimale schakeringen in botweefsel en gewrichten, positieverandering en dergelijke laten toe pathologie waar te nemen die soms onopgemerkt blijft bij een klassieke opname.
Om een goede opname te bekomen is het vaak nodig het dier even te verdoven. De minste schrikreactie of beving is voldoende om alle voordelen van een goed toestel teniet te doen. Er zijn slechts weinig dieren die geheel ontspannen foto’s laten maken. Vooral voor opnames van iets omvangrijkere objecten is een volledige immobilisatie vereist. U kan de beelden op cd-rom meekrijgen of via e-mail ontvangen. De beelden worden in het dossier van uw dier opgeslagen zodat ze eenvoudig te raadplegen zijn bij volgende consultaties.
Er worden zowel voor Nederland als voor België officiële HD en ED foto’s genomen. Deze beelden worden naar de officiële commissie verzonden voor beoordeling. De honden moeten voorzien zijn van een afstammingsbewijs waarop u als eigenaar moet vermeld staan. Officiële foto’s worden enkel onder verdoving gemaakt om een exacte positionering te kunnen bekomen.
Aankoopkeuringen en onderzoeken voor paarden vereisen momenteel altijd digitale beelden. Deze keuringen gebeuren zowel aan huis als op de praktijk. U moet er rekening mee houden dat u voor opnames aan huis moet beschikken over een voldoende grote vlakke ruimte, liefst overdekt en voorzien van elektriciteit.

Echografie:

deze techniek laat toe de verschillende weke delen in het lichaam te beoordelen. Buiten de gekende drachtdiagnose kan het toestel hulp bieden als aanvullend onderzoek voor lever, milt, nier. Momenteel wordt het vaker ingezet bij onderzoek van de ledematen van paarden en kleine huisdieren, vooral voor de beoordeling van het kraakbeen en het peesweefsel.

Endoscopie:

de endoscoop wordt hier vooral aangewend bij onderzoek van de keel en bovenste luchtwegen, zoals bvb Brachycefaal obstructief syndroom bij de Bulldog, cornage en COPD bij paarden. Verder ook bij problemen met de maag en de dikke darm, zoals opsporen van poliepen.

Kunstmatige inseminatie:*

opvolging van merries gebeurt zowel aan huis als op de praktijk. Diepvriesprocedures worden bij voorkeur op de praktijk toegepast omwille van de intensievere opvolging van de merrie. Indien men over meerdere porties beschikt, kan men diepvriessperma langdurig in een stikstofcontainer op de praktijk stockeren, zelfs voor enkele jaren.

*Kunstmatige inseminatie bij de hond gebeurt enkel op de praktijk. KI is vooral aangewezen bij onervarenheid van de reu of teef. Via hormooncontrole van de teef wordt het ideale dektijdstip bepaald, waarna sperma van de reu wordt opgevangen en ingebracht bij de teef. Via echografie kan er reeds in een vroeg stadium een eventuele dracht worden vastgesteld en een inschatting gemaakt van het aantal pups.